Elavtal

Jämför elpriserna redan idag Jämför elpriserna redan

Om ni inte har ett elavtal får ni betala ett tillsvidarepris för elen ni använder. Detta är ett rörligt elpris som baseras på elprisutvecklingen på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Prisnivån är dock i de flesta fall högre än med ett avtalat rörligt elpris. Det finns alltså ofta pengar att spara genom att teckna ett elavtal, även om ni inte byter elleverantör.

Rörligt Pris

Det rörliga priset är ett pris som varierar över dygnet. Ibland är priserna låga, tack vare den goda tillgången på el på marknaden. Ibland skjuter priset upp höjden. Det gäller när det är brist på el på marknaden. Rörligt pris är ofta att rekommendera då det historiskt sett är billigare än det fasta priset. Men hur det blir i framtiden är alltid omöjligt att säga. Risken är att priset skjuter i höjden en viss månad och det är inte alla som är bekväma med att inte veta vad de kommer få i elkostnad varje månad. De med rörligt pris som avtalsform kan lätt byta elbolag när så önskas, i alla fall om det rörliga avtalet inte är tidsbegränsat. Då gäller givetvis den tidsperioden.

Bundet elpris

Den som har ett avtal om att betala ett visst pris per kilowattimme för en viss tid. Det kan handla om tre eller sex månader, eller årsvis. De längsta avtalen skrivs normalt sett på tre till fem år. En stor fördel med den bundna priset är att fakturan inte kommer att innehålla några obehagliga överraskningar. Du vet vad du får betala och kan budgetera för det. Nackdelen är att det historiskt sett är något dyrare att ha ett bundet elpris, men det kan variera i framtiden.

Mixat elpris

Ett mixat elpris är en mellanvariant av det rörliga och det fasta priset. En variant är att det rörliga priset gäller under sommarhalvåret. Då är ofta elförbrukningen lägre och priserna lägre. Under vinterhalvåret gäller däremot ett fast pris. Det är också då elräkningarna är som högst och det är inte ovanligt att priserna också sticker i höjden. Ett sådant mixat avtal kan gälla i upp till tre år, och priset som anges i avtalet gäller då enbart vinterhalvåret. Det finns också mixavtal som delar upp elpriset i två delar. Ena delen är fast, och andra delen är rörlig.

Tillsvidareavtal

Den som inte alls väljer något avtal med elbolaget får ett tillsvidareavtal. Det är som ett rörligt pris, bara dyrare. Anledningen till det höga priset är dels att eftersom elbolaget inte behövt förhandla med dig för att få dig som kund, kan de sätta vilket pris de vill. En annan anledning är att du som kund inte ännu valt, men troligen kommer göra det inom en snar framtid. Du räknas då som en mycket osäker kund, och då gäller det att säkra upp inkomsterna för bolaget.