Elbolagens fula knep

1,3 miljarder kr. Så mycket förlorade elkunderna på dåliga avtal under bara ett år. Energimarknadsinspektionen riktar skarp kritik mot tio elnätsföretag för bristande information till kunderna vid anvisning av elhandlare.

Kunder som inte själva väljer elhandlare anvisas en elhandlare av sitt elnätsföretag. Ofta innebär det avtal som är onödigt dyra, konstaterar Energimarknadsinspektionen, EI, i en ny rapport.

Ellagen gör gällande att elnätsföretagen ska informera kunderna om anvisningen på ett tydligt sätt. Det ska framgå av informationen att kunderna har möjlighet att välja andra elavtal och elhandlare. Kunderna ska också informeras utan dröjsmål.

Men efter att tio elnätsföretag fått redogöra hur de informerar sina kunder ger EI samtliga bakläxa. Företagen brister i informationen – i vissa fall förekommer ingen alls – och en del av företagen uppfyller inte kravet på att lämna information utan dröjsmål.

– Det är allvarligt att företagen inte informerar kunderna på ett tydligt sätt och inom rimlig tid, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, i en kommentar.

– De kunder som inte själva väljer elhandlare och hamnar på ett anvisat avtal kan förlora stora pengar.

Rapporten visar att nära var sjätte kund har ett elavtal de själva inte valt. Mellan perioden november 2012 och oktober 2013 förlorade elkunderna som inte själva valt elavtal 1,3 miljarder kr jämfört med om de istället haft rörligt avtal, enligt EI:s beräkningar.

Statliga Vattenfall och Fortum Distribution uppfyller inte tidskraven, medan övriga åtta bolag varken klarar informations- eller tidskraven. EI kräver nu att företagen förbättrar informationen till kunderna.

Comments are closed.