Elpriset sjunker i två år till

Bixias långtidsprognos för elprisutvecklingen visar att elpriset kommer att fortsätta sjunka i ca 2 år till för att sedan stiga i många år framåt.

Dom skriver: 

De sjunktande elpriserna fram till 2020 beror på att utbyggnaden av förnybar el kraftigt byggs ut i hela Norden, samtidigt som det stora kärnkraftverket Olkilouto 3 tas i drift i Finland.

Den starka energibalansen försämras när vi passerar 2020, vilket till en del förklaras av att tre kärnkraftverk i Sverige stänger. Det gäller Oskarshamn 1, samt Ringhals 1 och 2. Samtidigt ökar exporten av el från de nordiska länderna, vilket också bidrar till prisökningarna.

Läs mer här : http://www.privataaffarer.se/nyheter/tva-ar-av-sjunkande-elpriser-887312

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.