Fem saker du bör veta om elavtal

1. Nätavtal. Måste alla ha för att kunna köpa el. Du kan inte välja elnätsbolag eftersom företagen har monopol i sina områden. Det är bara den som står för elnätsavtalet som kan teckna avtal med elbolagen.

2. Elavtal. Du måste inte välja bolag för själva elen men det är oekonomiskt att inte göra det. Väjer du inte blir du blir tilldelad ett elbolag och får ofta det högsta priset.

3. Rörligt pris. Varierar med utvecklingen på elbörsen. Rörligt pris passar dig som inte bryr dig om att priset varierar.

4. Fast pris. Du betalar samma pris per kilowattimme under hela bindningstiden, ofta ett till tre år. Tänk på att du kan tvingas betala en straffavgift om du bryter avtalet i förtid. Passar dig som vill ha koll på kostnaden.

5. Mixavtal. Du betalar en del av ditt elavtal till rörligt pris och resten till ett fast pris per kilowattimme. Bindningstiden är ofta ett till tre år. Passar dig som vill ha koll på kostnaden utan för stora prisvariationer.

Comments are closed.