Miljömärkt el

Jämför elpriserna redan idag Jämför elpriserna redan

Genom att välja miljömärkt el kan ni på ett enkelt och billigt sätt göra en stor insats för miljön. Med hjälp av ett telefonsamtal eller mejl bidrar ni till en friskare värld.

För att få licens för BRA MILJÖVAL-märkt el måste elektriciteten produceras av förnybar energi i anläggningar som tillkommit och/eller drivs enligt fastställda miljökrav. På den svenska elmarknaden är det framför allt el från vattenkraftverk, vindkraftverk och biobränsleeldade kraftvärmeverk som klarar miljömärkningen. Elproducenter och distributörer ansöker om licensen hos Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).

  • Du får el baserad på sol-, vind-, och vattenkraft samt biobränslen.
  • Du stödjer inte kärnkraft, kolkraft eller naturgas.
  • Dina utsläpp av växthusgaser från el blir låga.
  • Du ställer krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljö, djur och växter.
  • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.
  • Du betalar bara några tior mer om året om du bor i lägenhet. För dig i villa blir det några hundralappar extra per år.

Vindkraft och solenergi alltid bra miljöval
För att få använda BRA MILJÖVAL-symbolen måste man följa SNF:s fastställda kriterier, som för BRA MILJÖVAL-märkt el kan sammanfattas med följande:
.

Vattenkraft
El från vattenkraft får endast produceras i anläggningar byggda före 1996. Anledningen är att vattenkraftanläggningar gör intrång i naturen och därmed tar stora naturvärden i anspråk.

Biobränsle
För att biobränsleeldade kraftverk ska godkännas måste bränslet komma från skogen eller odlas på åkermark. Det ställs krav på att askan ska återföras och den får inte innehålla tungmetaller.

Vind- och solenergi
Elektricitet från vindkraft och solenergi är utan förbehåll godkänd.
Det som inte godkänts som miljömärkt el är elproduktion vid kärnkraftverk, kol- och oljekraftverk eller sopförbränning. Torv godkänns inte heller som bränsle, därför att torven bildas mycket långsamt och både brytningen och förbränningen anses skada naturen.

Miljömärkt el hos elbolag

Elbolag som har el märkt med Bra Miljöval kontrolleras varje år, bland annat för att vi ska vara säkra på att man inte säljer mer miljömärkt el än vad man producerar. Uppgifterna granskas av en oberoende revisor.

Att satsa på miljömärkt el är dock inte det enda du kan göra för att bli klimatsmartare. Genom att göra få förändringar i vardagen så sparar du in mycket energi. Det är egentligen ganska självklara saker, som att man inte bör slösa med varmvattnet, låta elektisk apparatur stå när de inte används, samt sänka temperaturen i bostaden med någon grad.

Så här enkelt är det att byta el:

1. Kontakta ditt elbolag. Säg att du vill ha el märkt med Bra Miljöval. Klart!
2. Har de inte Bra Miljöval? Byt elbolag!