Nyheter

26
Nov

Hjälp till billigare el

Hushållens elkonsumtion kan bli både billigare och grönare med hjälp av en teknisk plattform som gör att elkonsumenter enkelt kan följa den egna elkonsumtionen. Elförbrukningen i Europa ökar och nu vill politikerna få ned förbrukningen, framförallt av dyr miljöfarlig el som produceras t ex vid oljekraftverk. Utvecklingen av den plattform som ska bidra till minskad energiförbrukning inom EU och även

Read more

13
Nov

Hjälpa en vän

Vi har blivit ombedda att skriva ett inlägg åt en vän och givetvis är vi så snälla människor, så vi ställer upp på de. Vår vän har en blogg som heter modelle.se där han skriver om lite allt möjligt. Igår skrev han ett inlägg som förklarar vad han jobbar med då han fått höra av en del i sin närhet

Read more

10
Nov

Bodens Energi + Götaverken Miljö

Götaverken Miljö har slutit kontrakt med Bodens Energi att uppföra en ny rökgaskondenseringsanläggning efter befintlig rökgasrening. Rökgaskondenseringsanläggningen består av en skrubberkondensor där rökgasen kyls över en fyllkroppsbädd med dioxinavskiljningsmaterial. Värmen från rökgasen, normalt cirka 4 MW, levereras till fjärrvärmenätet via en plattvärmeväxlare. Anläggningen ska vara i drift för fjärrvärmeproduktion efter sommaren 2013.

9
Nov

Nej till finansiellt stöd

Den danska regeringen skulle inte bistå med direkt finansiellt stöd till vindkraftsbolaget Vestas i händelse av att det skulle behöva ett räddningspaket. Det skriver Danmarks energiminister, Martin Lidegaard, i ett mejl där han svarar på frågor från Bloomberg. ”Vi kan och kommer inte att stödja ett enskilt bolag. Det är emot regeringens generella policy för statligt stöd”, skriver han.

7
Nov

En femtedel av svensk elkonsumtion

Vattenmagasinen är nu fyllda till 90 procent och energiinnehållet räcker till en femtedel av Sveriges totala elkonsumtion i ett halvår. Det är ett bra utgångsläge inför höstens elprisutveckling och minskar riskerna för markant stigande elpriser i höst, enligt Vattenfalls senaste Elbarometer. – Den goda vattentillgången i kombination med ekonomisk oro i Europa begränsar riskerna för att elpriserna sticker iväg kraftigt

Read more

6
Nov

Kinesisk teknik

USA ska bygga sin första nya reaktor på närmare 30 år i delstaten Georgia. Denna tredje generations kärnkraftsreaktor i anläggningen Vogtle kommer att få teknisk support från Kina och statsägda State Nuclear Power Technology Corp Ltd. Ett avtal har nyligen undertecknats med amerikanska Shaw Power Group som bland annat innebär att kinesisk personal kommer att skickas över till USA under

Read more

5
Nov

Läget på elmarknaden

Genom fortsatt stark vattenkraftproduktion och förhållandevis god tillgänglighet i kärnkraften, samt en svag utveckling i priserna för insatsbränslen mattades dock prisökningen av. I dagsläget ligger magasinfyllnaden för Sverige 1,4 TWh (5 procent) över mediannivå och kärnkraften har en tillgänglighet kring 86 procent när två reaktorer forfarande är i revision.

28
okt

Höjda anslag för energiforskning

Statens anslag till energiforskningen höjs från en grundnivå på drygt 900 miljoner kronor till en nivå på cirka 1,3 miljarder kronor under åren 2013-2015 och till 1,4 miljarder från och med 2016. – Vi höjer den permanenta nivån för att ge stabila och långsiktiga förutsättningar för forskningen säger energiminister Anna-Karin Hatt.

26
okt

Fjärrvärmen

Energisatsningarna är stora i landet och inte minst inom fjärrvärme som idag står för mer än hälften av uppvärmningen i Sverige. Trots fjärrvärmens popularitet har det varit många prövningar längs vägen. Och det närmaste året kommer att vara lika händelserikt med bland annat EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv och regeringens direktiv där myndigheterna ska utreda nya regler för fjärrvärmemarknaden. Just nu sker

Read more

25
okt

Eons värmeverk i Sveg

Eons nya värmeverk i Sveg har nu invigts. Karin Jarl-Månsson, vd på Eon Värme, och Gunilla Zetterström-Bäcke, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun klippte bandet. Eons satsning på att förbättra fjärrvärmeproduktionen i Sveg påbörjades redan förra året, då man började bygga om en förvärvad industrilokal till värmeverk. I januari 2012 togs en ny biobränsleeldad panna i drift och under våren och

Read more