Teckna elavtal

Jämför elpriserna redan idag Jämför elpriserna redan

Idag är konkurrensen stor mellan elbolagen i Sverige. Därför kan det löna sig om ni jämför villkor och priser mellan flera olika elbolag innan ni tecknar ett elavtal. Innan ni tecknar ert elavtal är det viktigt att ni är medveten om avtalets utformning i detalj.

När ni tecknar ett nytt elavtal är det viktigt att ni kontrollerar varifrån elen kommer. Försök i största möjliga mån att satsa på ett elavtal där elen kommer från förnyelsebara energikällor, så som exempelvis vindkraft.

Generellt är elpriset som högst under årets kallaste månader. Under en dag så är priset som högst under morgontimmarna, samt sen eftermiddag och kväll. Skulle ni vilja bryta ert elavtal i förtid så är detta möjligt. Men kom ihåg att ni kommer att få betala en straffavgift. I vissa fall kan ert nya elbolag betala denna avgift åt dig, men då gäller att ni tecknar ett nytt avtal med dem som sträcker sig över lång tid.

Ta reda på mycket information innan så ni vet vad man ska tänka på när man tecknar elavtal med en ny leverantör.