Värmepump

Jämför elpriserna redan idag Jämför elpriserna redan

Hur mycket mindre blir elförbrukningen vid användning av en luftvärmepump?

Vad blir skillnaden i elförbrukning ifall man investerar i en luft-luftvärmepump eller en luft-vattenvärmepump?

Att köpa en värmepump är för många en stor investering. Men en värmepump betalar ofta tillbaka sig själv i och med att den bidrar till att den totala elförbrukningen blir betydligt lägre. En värmepump drar nytta av solenergin som finns lagrad runt omkring oss. I och med att den här värmeenergin är gratis gäller det att kunna dra nytta av den utan att tillföra alltför mycket energi utifrån.

Det är principen bakom en värmepump och en investering i en sådan kan mer än halvera elanvändningen till värme och/eller vatten i ditt hus. Det gör att du kan minska dina värmekostnader markant. Hur mycket energi man kan spara med en investering i en värmepump beror på många faktorer. Faktorer som influerar är, till exempel, var i landet du bor, hur stort hushåll du har, hur ditt hus ser ut, och hur mycket varmvatten som förbrukas.

Installatörer kan hjälpa dig med en kalkyl för hur mycket just du skulle kunna spara med en investering i en värmepump. Ju högre effektivitet en värmepump har, desto mer lönsam blir den. Värmefaktorn är den värmeenergi som en värmepump ger ifrån sig relativt till den energi den kräver i drift. Ju högre värmefaktor, desto bättre.

Tänk igenom vilka energibesparingar du vill göra innan du bestämmer dig för storleken på din värmepump
Hur stor värmepump du behöver beror på hur stort effektbehov ditt hus har. Detta motsvarar den effekt ditt hus behöver när det är som kallast ute. Ditt hus effektbehov beror på hur det är byggt, vilken inomhustemperatur som du vill ha och var i landet du bor. Ett genomsnittligt svenskt hus behöver 21000 kWh per år för att täcka behovet för uppvärmning och varmvatten. Effektbehovet är 8 kW när det är som kallast ute. Men 8 kW är ett ganska högt effektbehov och det skulle krävas en rätt så stor och dyr värmepump för att täcka det.

Om man istället väljer en mindre pump som kan täcka ett effektbehov på någon kW lägre så kräver den visserligen tillskottsenergi under de kallaste månaderna (alternativt att man accepterar att temperaturen i huset sjunker några grader), men den kommer ändå klara av cirka 90 procent av årets energibehov. Det kan då vara mer lönsamt att välja en mindre värmepump istället. En annan fördel med en mindre värmepump är att man kan minska slitaget då den går mer jämnt under året..

Stad: Malmö Borås Luleå
Värme kWh/år 9 100 11 000 15 400
Besparing fören liten värmepump:
kWh 3 185 3 850 5 390
Procent %1) 35 35 35
Kronor 4 141 5 005 7 007
Besparing för en stor värmepump:
kWh 5 005 6 050 8 470
Procent %1) 55 55 55
Kronor 6 507 7 865 11 011
Återbetalningstid - år 3 - 5 3 - 4 2 - 3
1)Avser enbart uppvärmning, inte varmvatten

Luft-luftvärmepumpar
En luft-luftvärmepump kan främst ses som ett komplement till nuvarande uppvärmning, till exempel direktverkande elvärme. En luft-luftvärmepump passar bäst i hus med öppna planlösningar då luften kan cirkulera och sprida värmen bättre. Besparingen i energi beror här mycket på hur bra värmen sprids i huset, men generellt kan mas säga att en luft-luftvärmepump kan ge en energibesparing på 30 till 50 procent. När utomhustemperaturen sjunker så blir även energibesparingen lägre.

För att maximera effekten av en luft-luftvärmepump, och få ner elförbrukningen så mycket som möjligt, bör man kontrollera att husets befintliga värmesystem är korrekt injusterat och att husets termostater fungerar som de ska. Det är även viktigt att placera inomhusdelen på rätt sätt. Den bör placerat på ett sådant sätt, ofta centralt, att den kan sprida värme till alla rum så effektivt som möjligt. För en luft-luftvärmepump så kan du uppskattningsvis minska elförbrukningen i ditt boende på mellan 6000 till 10000 kWh, men detta skiljer sig från hus till hus då förutsättningarna är olika vad gäller faktorer såsom klimat och behov av energiförbrukning.

Energimyndigheten har genomfört tester av 17 värmepumpar på olika orter i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Testet går ut på att beräkna och jämföra energibesparingen samt årsvärmefaktorn. Årsvärmefaktorn visar värmepumpens genomsnittliga effektivitet under ett helt år. En värmepump med årsvärmefaktor 2,0 avger alltså två gånger så mycket värmeenergi relativt till den mängd energi som den kräver i drift.

För ett hus i Malmö med årsmedeltemperatur 8,2 grader och med ett uppvärmningsbehov av 9 100 kWh per år så varierar energibesparingen generellt mellan 6 500 till 6 900 kWh per år med en årsvärmefaktor mellan 2,8 och 4,1.

För ett hus i Borås med årsmedeltemperatur 6,1 grader och med ett uppvärmningsbehov av 11 000 kWh per år så varierar energibesparingen generellt mellan 7 000 till 7 800 kWh per år med en årsvärmefaktor mellan 2,8 och 3,5.

För ett hus i Malmö med årsmedeltemperatur 1,3 grader och med ett uppvärmningsbehov av 15 400 kWh per år så varierar energibesparingen generellt mellan 7 900 till 9 300 kWh per år med en årsvärmefaktor mellan 2,3 och 2,6.

Tips om du använder eller köper luft-luftvärmepump:

  • Se till att husets värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra.
  • Placera inomhusdelen på en central plats i huset, så att värmen sprids effektivt.
  • Räkna med 1-2 °C lägre temperatur i rummen som ligger långt bort från inomhusdelen.
  • Håll dörrarna öppna. Låt befintliga radiatorer värma de rum dit du vill ha dörren stängd.
  • För att få jämn temperatur i rum som ligger längst bort från luft-luftvärmepumpen ska de befintliga radiatorerna var på. Sätt termostaten 2 °C lägre än värmepumpens.
  • På sommaren kan värmepumpen användas för luftkonditionering och avfuktning.
  • Ta hänsyn till buller, önskad temperatur, rördragning mellan utomhus- och inomhusdelar samt kostnad för installation.

Källa: Energimyndigheten, Svenska Värmepumpföreningen